🇺🇸 : The “Pieniny in the Snow” exhibition features a selection of images taken from easily accessible tourist trails that wrap around the Pieninski Park Narodowy. It is meant to communicate the timeless nature of this majestic ecosystem, and how routine seasonal transformations radically impact the emotional connection we feel here.

🇵🇱 : Na wystawie „Pieniny w śniegu” zaprezentowano wybór zdjęć pochodzących z łatwo dostępnych szlaków turystycznych otaczających Pieniński Park Narodowy. Ma za zadanie przekazać ponadczasową naturę tego majestatycznego ekosystemu oraz sposób, w jaki rutynowe, sezonowe przemiany radykalnie wpływają na więź emocjonalną, którą tu odczuwamy.


Winter FotoSpacer

🇺🇸 : Learn to take professional photos of the Dunajec Gorge and Pieninski Park Narodowy. Instruction provided by professional photographer and world-explorer Miłosz “Adventure Milo” Pierwoła, Esq. Photography topics will include, but not be limited to; landscape, portrait, micro, astro, lighting & perspective, framing & composing, communicating story, and clever environment tricks.

🇵🇱 : Naucz się robić profesjonalne zdjęcia Przełomu Dunajca i Pienińskiego Parku Narodowego. Instrukcja prowadzona przez zawodowego fotografa i podróżnika Miłosza „Adventure Milo” Pierwoły, Esq. Tematyka fotografii będzie obejmować między innymi; krajobraz, portret, mikro, astro, oświetlenie i perspektywa, kadrowanie i kompozycja, przekazywanie opowieści oraz sprytne sztuczki środowiskowe.

🇺🇸 : Based on the success of our summer FotoSpacer photography workshop, we are proud to bring you the long-anticipated winter season edition of this popular event, the “Winter FotoSpacer.” Come along with world-famous explorer and resident artist Miłosz “Adventure Milo” Pierwola, Esq. who will take you on an educational hands-on photography workshop along the shores of the historic Dunajec River. You will walk from the luxury of the Hotel Nad Przełomem to the pre-historic forest of the Pieninski Park Narodowy, under the iconic Trzy Korony Mountain Peak. Learn how to capture iconic regional photos, produce beautiful portraits under any challenging outdoor conditions, and organize a set of your photos into a professional gallery collection that composes an intentional story – all on your cell phone, recreational camera, or professional equipment.

🇵🇱 : Bazując na sukcesie naszych letnich warsztatów fotograficznych FotoSpacer, z dumą przedstawiamy długo oczekiwaną edycję tego popularnego wydarzenia w sezonie zimowym, „Winter FotoSpacer”. Zaprasza ze światowej sławy odkrywca i artysta-rezydent Miłosz „Adventure Milo” Pierwola, Esq., który zabierze Państwo na edukacyjne praktyczne warsztaty fotograficzne wzdłuż brzegów zabytkowego Dunajca. Z luksusowego Hotelu Nad Przełomem przejdziesz pod prehistoryczny las Pienińskiego Parku Narodowego, pod kultowym szczytem Trzech Koron. Dowiedz się, jak robić kultowe zdjęcia regionalne, tworzyć piękne portrety w każdych trudnych warunkach zewnętrznych i organizować zestaw zdjęć w profesjonalną galerię, która tworzy zamierzoną historię – a wszystko to za pomocą telefonu komórkowego, aparatu rekreacyjnego lub profesjonalnego sprzętu.

🇺🇸 : Scenic Przełom Dunajca, which begins just down river from Hotel Nad Przełomem, affords some of the most iconic historic and recognizable views. Just some of these destinations within walking distance are; Sokolica and its controversial tree, the historic cultural ambassadors and rafts-men Góralscy Flisacy, the anywhere-recognizable & easily hikeable Trzy Korony Mountain summits with views of the majestic Tatra Mountains, and the winding splendor of the Dunajec River Gorge with endemic flora and fauna not seen anywhere else in the world, all protected by international UNESCO Designation as invaluable global treasures.

🇵🇱 : Malowniczy Przełom Dunajca, który zaczyna się tuż w dół rzeki od Hotelu Nad Przełomem, oferuje jedne z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych widoków historycznych. Tylko niektóre z tych miejsc w odległości spaceru to: Sokolica i jej kontrowersyjne drzewo, historyczni ambasadorzy kultury Flisacy Góralscy i Spływ, wszędzie rozpoznawalne i łatwe do wędrówki szczyty Trzech Koron z widokiem na majestatyczne Tatry oraz kręty przepych Przełomu Dunajca z endemiczną florą i fauną niespotykane nigdzie indziej na świecie, wszystkie chronione międzynarodowym wpisem UNESCO jako bezcenne światowe skarby.