“Akcj[a] artystyczn[a] która ma przekazać miejsce społeczności do medytacji
Pomysł artysty Pawła Althamera został zaakceptowany jako działanie twórcze przez miejskie ZOO i galerię Zachęta”
Joanna Świerczyńska