Sromo House zachęca Polonię do ponownego odkrycia Polski

Nazywam się Miłosz Pierwoła, Esq., “Adventure Milo”, z góralskiej rodziny „Zodrogi” Pierwoła w Sromowcach Wyżnych w Pieninach na Podhalu, w Polsce. Wyemigrowałem z ojczyzny do Stanów Zjednoczonych w 1991 roku w wieku 8 lat i otrzymałem wykształcenie na uniwersytetach w siedmiu krajach na całym świecie. W wieku 30 lat zdecydowałem się podróżować po tej planecie, zdobywając wyróżnienia w międzynarodowych programach outdoorowych, takich jak szkolenia medyczne w dziczy i otrzymując mentoring od rekordzistów świata i mistrzów świata. Ostatecznie, po osiągnięciu własnych rekordów świata, wymyśliłem i założyłem ogólnokrajowe programy, które wykorzystywały turystykę do rehabilitacji tożsamości narodowej poprzez tworzenie nowych praw, nowych miejsc pracy i karier oraz nowych międzynarodowych możliwości.

Sromo House to Projekt Dziedzictwa w sercu Pienin, zwieńczenie pracy mojego życia na rzecz zachowania regionalnego dziedzictwa i tradycji różnorodnych społeczności na całej planecie. Od Mount Everest, gdzie współpracowałem z Himalayan Stove Project, który w tym samym roku otrzymał nagrodę Explorer’s Club Citation of Merit 2017, przez wyprodukowanie wartej 2 miliony dolarów wystawy dzieł sztuki w Chelsea w Nowym Jorku, po założenie szkoły w rozdartym wojną Iraku bez wsparcie; zasady, które sprawdziły się w najbardziej technicznych, niebezpiecznych lub kosztownych miejscach na planecie, leżały u podstaw naszej pracy tutaj, na Podhalu.

Turystyka jako narzędzie kształtowania tożsamości narodowej

W miejscach, w których pracowałem, zarówno rząd, jak i ludzie uznają wartość turystyki jako źródła długoterminowego dobrobytu narodowego. Niestety, ze względu na realia budżetowe, inwestycje rządowe są często niewystarczające. Jednak ogólnokrajowa i społeczna chęć rozwoju w sektorze turystycznym daje szansę na innowacyjne rozwiązania wspólnotowe. Tam, gdzie wcześniej przeszkadzała opozycja rządowa, byliśmy świadkami, że nasze rozwiązania były nie tylko mile widziane, ale wręcz zachęcane. Ponadto rozwiązania te z czasem nawarstwiały się i nadal przynoszą rezultaty, dostosowując się do wielkości i wielkości ruchu turystycznego oraz skalując je.

W wyniku naszych bezpośrednich wysiłków zauważalny wzrost pozytywnej relacji w mediach przyczynił się do nowego wzrostu pozytywnego postrzegania na arenie międzynarodowej. Na przykład kurdyjski Irak jest obecnie celem wielu międzynarodowych alpinistów.

Wstępne inicjatywy Sromo House

Wykorzystując zasady zdobyte podczas poruszania się w tych trudnych warunkach kulturowych, ekonomicznych, politycznych i środowiskowych, kształtujemy naszą politykę podczas opracowywania tego Projektu Dziedzictwa. W miarę postępu ekologicznie zrównoważonej renowacji naszej nieruchomości jesteśmy już zajęci integracją ze społecznością regionalną, co przynosi wymierne rezultaty. Poniżej znajduje się krótka lista projektów, które wzmocniły i zmodernizowały organizacje regionalne;

 • Spływ Dunajcem – Flisacy
  • Stworzyliśmy pierwsze archiwum katalogów fotograficznych dla Flisaków, w tym oficjalną tablicę członkowską Flisak
  • Wyprodukowaliśmy 500 archiwalnych portretów Flisaków
  • Zrealizowaliśmy wystawę fotograficzną Flisacy
 • Sromo House Galeria Fotografii i Sztuki Regionalnej
  • Prowadzimy warsztaty, wykłady i zajęcia, które obejmowały tworzenie stron internetowych, lekcje języka angielskiego i doradztwo biznesowe
  • Tworzymy wystawy fotograficznye, które tkął wizualne historie zgodne z regionalną historią i tradycją, mające na celu edukację publiczności
  • Galeria pełniła funkcję Informacji Turystycznej dla gości nie mówiących po polsku
  • Wyprodukowaliśmy wiele książek fotograficznych o tematyce regionalnej
  • Wpsieraliśmy lokalnych artystów i zmaterializowaliśmy międzynarodową współpracę
 • Zaangażowanie Akademiczne
  • Prezentacje w lokalnych szkołach; Prezentacja #ZostańSwoimBohaterem to wykład, który obejrzało ponad 50 000 osób na 5 kontynentach. Prezentacja ma na celu zainspirowanie do kreatywnego wykorzystania nowoczesnych zasobów w celu stworzenia lokalnych możliwości dla biznesu i zatrudnienia, zwłaszcza w turystyce.
  • Tworzenie Zachęt Dziedzictwa dla wiedzy regionalnej; zorganizowaliśmy konkurs fotografii we współpracy z XXV Konkursem Wiedzy o Pieninach.
  • Staże i inne możliwości dla regionalnej młodzieży, kierując ciekawość do szerokich i różnorodnych możliwości
 • Kościół i religia
  • Dokumentuj wydarzenia związane z dziedzictwem, produkuj filmy i zdjęcia
  • Wyprodukowano wystawę fotografii renowacji kościoła, w tym wydarzenie upamiętniające w materiałach, w tym książkach i innych pamiątkach
  • Modernizacja strony internetowej Kościoła
 • OSP Sromowce Wyżne
  • Utworzono archiwum fotografii członków
  • Nagrane filmy pamiątkowe na wyjątkowe okazje
  • Zmodernizowana strona internetowa i przeszkolony administrator OSP
 • Koło Gospodyń Wiejskich i podobne kluby i organizacje regionalne
  • Współpracuj i organizuj wydarzenia związane z dziedzictwem, takie jak Festyn, zimowe targi bożonarodzeniowe i święta
 • Restauracje i hotele
  • Tworzenie treści specyficznych dla mediów społecznościowych dla regionalnych restauracji w celu dystrybucji wśród międzynarodowych konsumentów
  • Tworzenie galerii dziedzictwa dla turystów, które podkreślają regionalną historię i wiedzę oraz promują wiedzę o regionalnej florze i faunie
 • Konserwacja
  • Tworzenie portretów i przeprowadzanie wywiadów ze starszymi członkami społeczności
  • Instalowanie minimalnej infrastruktury, która promuje ciekawość, wiedzę, zaangażowanie i szacunek (n.p. tabliczki informacyjne)
 • “Nowa technologia”
  • Mówiąc szeroko, rozpoznanie regionalnego trendu o znaczącym potencjale i stworzenie warunków do kształtowania rozwoju dla międzynarodowej konsumpcji
 • Przyczyny non-profit i humanitarne
  • Zorganizowanie zbiórki odzieży i narzędzi dla rumuńskiego schroniska dla dzieci

Zachęty do współpracy i zaproszenia

Obecnie Sromo House porządkuje informacje regionalne w języku angielskim. Informacje są uporządkowane w taki sposób, aby nawigacja po tym miejscu była jak najprostsza dla odwiedzających. Zaufanie turystów opiera się na zrozumieniu i poruszaniu się po lokalnych zasobach. W rezultacie dostarczanie podstawowej wiedzy kulturowej w formie nadającej się do konsumpcji znacznie zwiększa integrację i docenienie doświadczenia regionalnego.

Regionalne wydarzenia zrealizowane przez Sromo House obejmowały warsztaty fotograficzne i technologiczne, a także wystawy plenerowe i wewnętrzne oraz performansy. W miarę postępu prac remontowych na terenie posiadłości możliwy będzie szerszy zakres wydarzeń na terenie obiektu; w tym pełen zakres warsztatów, szkoleń, wizyt naukowców, wykładowców i innych wydarzeń wykorzystujących dziedzictwo regionalne. W odnowionej przestrzeni wystawienniczej znajdą się dwie nieprzerwane kondygnacje dla wielkiej sztuki i performansów. Wierzymy jednak, że naszą siłą będzie naturalne piękno regionu i kulturowa historia. Mając to na uwadze, dostęp do nieruchomości z niesamowitymi widokami otwiera drzwi do prawdziwie dramatycznych doświadczeń naszego dziedzictwa kulturowego, prezentowanych przez prawdziwych przedstawicieli regionu.

Skoncentruj się na młodzieży polonijnej

Wierzymy, że klucz do przyszłości brandingu narodowego leży w polonijnej młodzieży. Jak pokazują największe franczyzy na świecie, zrównoważona kultura dumy narodowej, podzielana przez społeczność międzynarodową, zależy od przekazania tej kultury młodzieży. W związku z tym nasza praca zaczyna się od tworzenia treści, które przemawiają do rodziców, którzy wyemigrowali z Polski – dla ich dzieci. Skupiamy się na dostarczaniu dokładnych informacji o dziedzictwie historycznym i kulturowym w atrakcyjnych, nowoczesnych produktach, które są chętnie przyjmowane we współczesnym świecie.