CEL: Dopracowany jeden film od 3-10 minut z produkcji rzemieślniczej, przedstawiający proces tworzenia wyjątkowego dzieła.

OPIS: Film przedstawiający cały proces produkcji skórzanej torby. Film obejmie wszystko, począwszy od wyboru kawałka skóry, etapów pośrednich z artystycznymi kątami, a następnie atrakcyjnego gotowego produktu wystawionego w odpowiednim środowisku. NIE będzie to jeden ciągły film, ale wybrane fragmenty, które przekazują zrozumienie procesu, lub cały proces z kilku ujęć jak jest mało kroków.

Zwróć uwagę, że elementy procesu można opisać na poniższych filmach:

I. Wybór skóry

II. Proces produkcji

III. Ukończony produkt
Część która zaczyna się o 2:20

Doświadczenie