Zapraszamy na wystawę FLISACY, 6 – 8 Listopad
Wystawa opisuje dzień w życiu Pieninskiego Flisaka.
The exhibit features a day in the life of Flisak Boatman from the Pieniny Mountains.

Sromo House Gallery, Ul. Kosibowicza 6, Sromowce Wyżne

Zestaw zdjęć poniżej jest z wyjazdu Flisaków do Basyliki Katedralnej w Tarnowie, po zakończeniu sezonu Spływu.
The set of photos below is from the event Pilgrimage of Flisaks to the Cathedral Basilica in Tarnów, at the end of the Spływ season.

6 – 8 Listopad, 15:00-21:00
Ul. Kosibowicza 6, Sromowce Wyżne

Zapraszamy na wystawę FLISACY!