🇺🇸: In February of 2023 Sromo House founder and artist Miłosz Pierwoła, Esq., “Adventure Milo” was honored to be invited & hosted by Hotel Nad Przełomem for his photography exhibition FLISACY. During the month, Miłosz hosted a number of events at the hotel, including a photography hike in combination with a photography workshop. The images produced for instructional purposes during the workshop compose the set below. Future workshops will include printing images in large format.
🇵🇱: W lutym 2023 r. artysta i założyciel Sromo House Miłosz Pierwoła, Esq., „Adventure Milo” został zaproszony i ugoszczony przez Hotel Nad Przełomem na jego wystawę fotograficzną FLISACY. W ciągu wystawy Miłosz był gospodarzem wielu wydarzeń w hotelu, w tym Wycieczka fotograficzna połączona z warsztatem fotograficznymi. Zdjęcia wykonane w celach instruktażowych podczas warsztató znajdują się poniższy. W przyszłości warsztaty będą obejmowały drukowanie w dużym formacie.

Workshop Photos Below / Zdjęcia z Warsztatu Poniżej

🇺🇸: Join us next time, and enjoy these photos taken during a hike from Hotel Nad Przełomem, along the Dunajec River, and under the Trzy Korony Mountain Range in the Pieniny Mountains of Sromowce Niżne.
🇵🇱: Dołącz do nas następnym razem i podziwiaj zdjęcia zrobione podczas wędrówki z Hotelu Nad Przełomem, wzdłuż Dunajca i pod Pasmem Trzech Koron w Pieninach Sromowce Niżne.